Netwerk Klimaat FNV

Het Netwerk Klimaat FNV is dé plek waar klimaat- en vakbeweging elkaar vinden. Opgericht door FNV'ers die zich inzetten voor het klimaat.Ben je lid van de FNV en maak jij je zorgen over de klimaatcrisis? Of ben je actief in de klimaatbeweging en vind je samenwerking met werknemers belangrijk? Dan is het Netwerk Klimaat FNV ook jouw plek!Enthousiast? Check hier beneden hoe je mee kunt doen!


doe je mee?

Laat je gegevens achter via het onderstaande formulier, dan houden we je op de hoogte van alle acties en activiteiten van het Netwerk Klimaat FNV.

Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA.wat wij doen

Het Netwerk Klimaat FNV is opgericht om klimaat- en vakbeweging met elkaar te verbinden. De strijd van beide bewegingen richt zich immers op hetzelfde probleem: uitbuiting van mensen en planeet door the happy few. Ook de oplossingsrichting is hetzelfde: een wereld waarin welvaart eerlijk verdeeld is, met groene banen en respect voor planetaire grenzen.Samen met de klimaatbeweging staat de vakbond zó veel sterker! En de klimaatbeweging kan zo veel meer impact maken als het werknemers, van bijvoorbeeld vervuilende bedrijven en overheidsinstanties, meekrijgt.We voeren actie, vooral op momenten dat het belangrijk is dat vakbeweging en klimaatbeweging zij aan zij staan. En we bouwen aan een radicaal groene vakbond, door klimaatactivisten de bond in te krijgen en andersom. Als je meer wilt weten over hoe we georganiseerd zijn, klik dan hier.Ben je lid van de FNV en maak jij je zorgen over de klimaatcrisis? Of ben je actief in de klimaatbeweging en vind je samenwerking met werknemers belangrijk? Dan is het Netwerk Klimaat FNV ook jouw plek!


Meedoen

Ons Netwerk is georganiseerd in verschillende werkgroepen, die zich allemaal met een specifiek thema bezig houden. De bestaande werkgroepen zijn:> Actie & Propaganda
Organiseert sociale evenementen, inhoudelijke activiteiten en acties en houdt zich bezig met de communicatie en uitbreiding van ons netwerk.
> Bedrijven & Sectoren
Focus op het organiseren van klimaatstrijd op werkvloeren/binnen sectoren, op verschillende manieren. Door klimaatgroepen en vakbondsgroepen in contact te brengen, of zelf samenwerking te organiseren. Zo zijn we o.a. al actief bij TATA Steel, in de financiële-sector, in het onderwijs, binnen de zorg en op Schiphol. Deze werkgroep is ook bezig met groene arbeidsvoorwaarden in Cao's krijgen.
> Lokaal & regionaal
Op lokaal niveau bezig met het organiseren van FNV leden en andere mensen op het thema klimaat. Focus op de energietransitie, maar ook ruimte voor andere onderwerpen, zoals het organiseren op een bedrijf in de regio. Werken samen met FNV Lokaal groepen door heel het land.
> Schoon Pensioen
Groep die voor elkaar heeft gekregen dat FNV haar invloed ging uitoefenen richting ABP. Nu samen met Groen Pensioen op zoek naar volgende stappen/projecten.
> Internationale Solidariteit
Werkgroep in de oprichtingsfase. In aanvulling op het goede werk dat er vanuit onze vakbond al gebeurd op internationaal vlak, wil deze werkgroep zich vooral richten op Nederlandse bedrijven die in andere delen van de wereld mensen onderdrukken en de natuurlijke wereld kapot maken en onze invloed op die bedrijven hier in Nederland.


De actieve leden van die werkgroepen dragen ons Netwerk Klimaat. Wil jij actief worden? Of wil je met klimaat aan de slag in je sector of op jouw bedrijf? Laat dan hier je gegevens achter! Heb je nog vragen? Stuur dan een email naar klimaat@vereniging.fnv.nl

Wat wij doen

We voeren actie, vooral op momenten dat het belangrijk is dat we zij aan zij staan. En we bouwen aan een radicaal groene vakbond, door klimaatactivisten de bond in te krijgen en andersom.

Over Ons

Het Netwerk Klimaat FNV is opgericht om klimaat- en vakbeweging met elkaar te verbinden. De strijd van beide bewegingen richt zich immers op hetzelfde probleem: uitbuiting van mensen en planeet door the happy few. Ook de oplossingsrichting is hetzelfde: een wereld waarin welvaart eerlijk verdeeld is, met groene banen en respect voor planetaire grenzen.Samen met de klimaatbeweging staat de vakbond zo véél sterker! Maak je je zorgen over de klimaatcrisis én ben je lid van de FNV of voel je verwantschap met de vakbeweging? Dan is het Netwerk Klimaat FNV jouw plek!

Meedoen

Ons Netwerk is georganiseerd in verschillende werkgroepen, die zich allemaal met een specifiek thema bezig houden. De bestaande werkgroepen zijn:> Actie & Propaganda
Organiseert sociale evenementen, inhoudelijke activiteiten en acties en houdt zich bezig met de communicatie en uitbreiding van ons netwerk.
> Bedrijven & Sectoren
Focus op het organiseren van klimaatstrijd op werkvloeren/binnen sectoren, op verschillende manieren. Door klimaatgroepen en vakbondsgroepen in contact te brengen, of zelf samenwerking te organiseren. Zo zijn we o.a. al actief bij TATA Steel, in de financiële-sector, in het onderwijs, binnen de zorg en op Schiphol. Deze werkgroep is ook bezig met groene arbeidsvoorwaarden in Cao's krijgen.
> Lokaal & regionaal
Op lokaal niveau bezig met het organiseren van FNV leden en andere mensen op het thema klimaat. Focus op de energietransitie, maar ook ruimte voor andere onderwerpen, zoals het organiseren op een bedrijf in de regio. Werken samen met FNV Lokaal groepen door heel het land.
> Internationale Solidariteit
In aanvulling op het goede werk dat er vanuit onze vakbond al gebeurd op internationaal vlak, wil deze werkgroep zich vooral richten op Nederlandse bedrijven die in andere delen van de wereld mensen onderdrukken en de natuurlijke wereld kapot maken en onze invloed op die bedrijven hier in Nederland.
De actieve leden van die werkgroepen dragen ons Netwerk Klimaat. Wil jij actief worden? Stuur een mail naar klimaat@vereniging.fnv.nl

Meedoen

Laat je gegevens achter via het onderstaande formulier, dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op!

Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA.

meld je aan voor de nieuwsbrief

Laat je gegevens achter via het onderstaande formulier, dan houden we je per e-mail op de hoogte van nieuws, activiteiten en acties van het Netwerk Klimaat FNV.

Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA.

solidariteit met werknemers Tata Steel

We steunen de werknemers van Tata in hun strijd voor toekomstperspectief, een goede baan en een leefbaar inkomen. We zijn tegelijkertijd zeer kritisch op de vergroeningsplannen in de huidige vorm en ondersteunen klimaatgroepen, milieuorganisaties en omwonenden die staalbedrijf en regering onder druk zetten om de sluiting van de meest vervuilende onderdelen zo snel mogelijk te realiseren.Maar dat doen we naast werknemers, niet tegenover hen. Want de systemen die onze wereld in zijn macht houden, putten ons allemaal uit. Om maar te zwijgen over onze planeet. We moeten een andere kant op: samen. Wij laten de overheid, de media en grote bedrijven ons niet (opnieuw) uit elkaar spelen - wij staan solidair. Voor een betere toekomst op een leefbare planeet.Meer leren over hoe een proces richting samen er rondom Tata Steel uit kan zien?
Lees hier onze open brief!
BOUW MET ONS MEE
Solidariteit kan niet bij woorden alleen blijven. We zullen tijd en energie moeten investeren in de relatie tussen klimaatgroepen en (georganiseerde) werknemers. Bij Tata Steel en op andere plekken.
Samen met klimaatgroepen als Extinction Rebellion NL en Milieudefensie bouwt het Netwerk Klimaat FNV deze relaties op. Maar dat kunnen we niet zonder jou. Laat hier beneden je gegevens achter, om op de hoogte te blijven van wat jij kunt doen!

Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA.

Waardig werk op een leefbare planeet een brief een klimaatgroepen, staalwerkers en vakbond

Deze brief is in den brede gericht aan alle groepen en mensen die zich verbonden voelen met de casus Tata Steel. De brief werd ter aanvulling en verbetering voorgelegd aan bevriende contacten bij Greenpeace, FNV Tata Steel en verschillende omwonenden. Alle inhoud komt volledig voor rekening het Netwerk Klimaat FNVBeste lezers,Wij schrijven jullie namens het Netwerk Klimaat FNV, een groep van vakbondsleden en klimaatactivisten met een groen-rood hart, die proberen groen-rode bruggen te slaan in zo veel mogelijk sectoren. Dit doen we, omdat wij de klimaatstrijd en de klassenstrijd als één strijd beschouwen. Onze visie is dat we alleen kunnen winnen van mens- en planeetuitbuitende kapitalisten, als vak- en klimaatbeweging samenwerken.Rondom Tata Steel zijn wij al enige tijd betrokken bij het bijeenbrengen van verschillende stemmen, namelijk die van vakbondsbestuurders en kaderleden, omwonenden, milieuorganisaties en activisten.We schrijven jullie deze brief nu, omdat we ons zorgen maken dat we uit elkaar drijven. Op de aanstaande massa-actie tegen Tata Steel op 24 juni dreigen vak- en klimaatbeweging lijnrecht tegenover elkaar te komen te staan. Met deze brief willen wij beide zijden herinneren aan onze overeenkomsten. Alleen met vereende krachten kunnen we de toekomst van de planeet én ons levensonderhoud veiligstellen. We kunnen ons niet veroorloven uit elkaar te drijven, terwijl de (Indiase) top van Tata achterover leunt en onze regering miljarden publiek geld investeert zonder daarvoor harde vergroeningstoezeggingen te verlangen.Wij beginnen deze tekst met een korte terugblik op de afgelopen tijd, inclusief de acties van vak- en klimaatbeweging, om te laten zien waar we ons uit elkaar hebben laten drijven. Dan volgt een voorstel waarmee we de gezamenlijke strijd weer kunnen oppakken, met oog voor gezondheid, klimaat, baanzekerheid en waardig werk - voor de casus Tata Steel, maar ook voor alle andere vervuilende bedrijven die we samen nog moeten aanpakken.Klimaatbeweging, praat mét werknemers, niet over/tegen hen
Wij zien hoe klimaatgroepen in hun Tata-campagne al rekening proberen te houden met de werkers van Tata, en omwonenden bij hun campagne betrekken. Zo leggen ze een basis voor een brede beweging. Dat is geweldig, maar we zien ook twee gemiste kansen hierin.
Ten eerste bij het werkgelegenheidsonderzoek. Wij begrijpen waar bij sommigen uit de klimaatbeweging de roep om een onmiddellijke, gedeeltelijke sluiting van de staalfabriek vandaan komt, zeker nu de uitvoering van Groen Staal vertraging oploopt. Greenpeace en Urgenda realiseerden zich ook dat sluiting gevolgen zou hebben voor werknemers, en hebben daarom in voorbereiding op hun actie een werkgelegenheidsonderzoek laten doen. De werknemers van Tata Steel zelf zijn echter niet bij dit onderzoek betrokken, en er is verschil van inzicht over de onderzoeksmethode. Maar misschien wel het belangrijkste: hoe geruststellend de conclusie van het onderzoek misschien ook zou kunnen zijn, de boodschap komt niet aan bij de mensen waar het om gaat, omdat er vooral tegen en over hen wordt gesproken, maar nauwelijks met hen.
De andere gemiste kans die wij zien, betreft de omwonenden. Hun zorgen over gezondheid staan, terecht, centraal in deze casus. Greenpeace heeft een mooi begin gemaakt in de afgelopen maanden met het betrekken van deze groep. Wat ons betreft is er daarnaast nog een wereld te winnen in het aanspreken en betrekken van werknemers in hun hoedanigheid van omwonende. Want natuurlijk zijn de meeste werkers zelf ook omwonenden en maken zij zich zorgen over de gezondheid van hun gezin, buren en familie. In potentie is dat een verbindende factor, waarvan klimaatgroepen veel meer gebruik kunnen maken. En wat te denken van een specifieke groep werkers, de arbeidsmigrant, die nog dichter bij de bron woont, namelijk op het terrein van Tata zelf. We kunnen ons niet veroorloven deze stemmen niet te betrekken bij de roep om een gezonde leefomgeving.Vakbeweging, blijf kritisch op de werkgever
Het Groen Staal-plan van Tata Steel werd geschreven met hulp van (oud)-werknemers van Tata en de FNV en ondersteund door vele klimaat-groepen en milieuorganisaties. Wij vinden het geweldig dat de vakbeweging er destijds voor koos om proactief met een alternatief plan te komen voor CO2-opslag onder de Noordzee, en vervolgens zijn hand heeft uitgestoken richting de milieubeweging, en zo te bouwen aan een bredere beweging.
Het plan betekende een snellere verduurzaming van Tata dan directie en overheid van plan waren. Na een staking van 24 dagen door Tata-werkers werd het management gedwongen het plan over te nemen.
Nu de uitvoering van het plan al behoorlijke tijd op zich laat wachten, begint het echter te knellen. Overheid en bedrijfstop maken onvoldoende vaart met de uitvoering. Effectieve maatregelen om omwonenden en werkenden te beschermen tegen ongezonde uitstoot blijven uit, en zorgen hierover worden opzij geschoven. In onze ogen nemen FNV-bestuurders, OR- en kaderleden hier momenteel een veel te afwachtende houding in aan, in plaats van kritisch te blijven op de werkgever. Dit maakt de vakbeweging zelf ook kwetsbaar voor kritiek vanuit klimaatgroepen en omwonenden: deze wordt opgevat als kritiek op het hele bedrijf, inclusief de werknemers. Zo worden klimaat- en omwonendengroepen enerzijds, en werknemers anderzijds, uit elkaar gedreven. Terwijl deze groepen dezelfde belangen hebben: een gezonde en toekomstbestendige leef- en werkomgeving.Volgens ons moet de vakbeweging in de casus Tata Steel radicaal blijven inzetten op gezondheid en veiligheid van werkers. In plaats van achterover te leunen, moeten we druk blijven zetten op bedrijfstop en regering om de benodigde vergroeningen ook daadwerkelijk uit te voeren. Hierbij kunnen we niet zonder de klimaatbeweging en omwonendengroepen. Zij doen al jaren onderzoek naar de uitstootgegevens van Tata Steel, en zijn daarmee een waardevolle bron van informatie tegenover groen geverfde reductieclaims van het staalbedrijf.Laten we onze pijlen richten op de gezamenlijke vijand
In plaats van ons uit elkaar te laten spelen, moeten we opnieuw beseffen wie onze bondgenoten zijn, en gezamenlijk onze pijlen richten op de echte vijand: de kapitalisten aan de (internationale) top van Tata en de verzakende overheid. Als vakbeweging hebben we de klimaatbeweging en omwonendengroepen nodig. Zonder de steun van klimaatgroepen was plan Groen Staal waarschijnlijk niet zo snel en breed omarmd, en bewonersgroepen hebben dezelfde zorgen over gezondheid en veiligheid als de werkers die wij vertegenwoordigen. En: als klimaatbeweging kunnen we alleen van grote vervuilers winnen, als we de handen ineen slaan met de werkers die het winstgedreven bestuur van die vervuilers onder druk kunnen zetten.
Samen kunnen we Tata’s bedrijfstop en de overheid forceren om sneller te handelen, bijvoorbeeld door het stellen van een harde deadline voor vergroening en voor het sluiten van de meest vervuilende onderdelen van de fabriek, met breedgedragen, rood-groene acties als drukmiddel. De vakbond en klimaatgroepen moeten wat ons betreft veel meer prioriteit geven aan het bouwen van deze gezamenlijke posities. Ondertussen zouden wij van Netwerk Klimaat FNV graag gezamenlijke gesprekken en acties faciliteren.
Laten we voor een écht rechtvaardige transitie gaan
Die gesprekken moeten plaatsvinden tussen werkers, omwonenden, klimaat- en milieugroepen. Het debat is nu gebaat bij een vergaande, radicale blik op de toekomst. We willen antwoorden zoeken op vragen als: hoe zie jij het staalbedrijf en de impact die het heeft op je gezondheid en het klimaat? Hoe zie jij je toekomst voor je? Voor welke producten wil jij staal produceren, en voor welke producten niet (meer)?
Want zeg nou zelf: willen we in onze gezamenlijke toekomst nog staal maken voor de privéjets van de rijken? Of willen we staal gebruiken voor het bouwen van duurzame huizen, voor het uitbreiden van ons afbrokkelende OV-netwerk met meer bussen en treinen, en voor het maken van duurzame energie-infrastructuur zoals windmolens? En, als we tot de conclusie komen dat Tata inderdaad (gedeeltelijk) moet sluiten, wat willen we dan dat ervoor in de plaats komt?Een handreiking voor de toekomst
Steeds meer mensen komen tot het besef dat waardig werk en een leefbare planeet prima samen gaan. Sterker nog: ze kunnen niet zonder elkaar. Onze enige kans om een gezonde leefomgeving, zinvol werk en een duurzame toekomst voor onze kinderen te bereiken, is als we als klimaat- en vakbeweging zij aan zij staan, in solidariteit.
Want laten we de werkelijke tegenstellingen in onze wereld niet vergeten: werknemers en klimaatactivisten hebben dezelfde belangen, terwijl rijke (staal)bedrijven en neoliberale politici onze tegenstanders zijn in de strijd om een leefbare planeet. Klimaatstrijd = klassenstrijd. Tegenover de macht van het geld hebben wij alleen de macht van het getal. Als we ons laten verdelen, zullen we allemaal verliezers zijn. Die pijnlijke les trekken we bijvoorbeeld uit de strijd rondom VDL Nedcar in Born: bos weg en banen weg.Maar als we samenwerken, kunnen we bergen verzetten. Een van de grootste rood-groene successen is de beslissing van pensioenfonds ABP om niet meer in fossiel te investeren. Deze enorme en belangrijke win kwam tot stand na talloze acties, petities, demonstraties, druk vanuit werknemers op instellingen die bij ABP zitten én druk vanuit de vakbond. Samen kregen we de miljarden de goede kant op. Dat kunnen we nu weer en zullen we nog veel vaker moeten doen. Samen roepen we de macht ter verantwoording, voor een leefbaar bestaan: een gezonde leefomgeving en een waardige werkomgeving, nu en in de toekomst, hier en buiten de Nederlandse grenzen.Graag gaan wij met jullie opnieuw om tafel om samenwerking van onderop op te bouwen. We voelen bij iedereen de noodzaak om snel te handelen. De klimaatcrisis en aantasting van onze leefomgeving vragen erom. Om tot een rechtvaardige oplossing te komen is het volgens ons echter noodzakelijk om de tijd te nemen om te zoeken naar punten waarop we elkaar kunnen versterken. Om zo tot een sterke, duurzame beweging te komen die niet tegenover elkaar, maar zij aan zij staat.Wij horen graag of jullie hiervoor open staan.Met rood-groene solidariteit,Netwerk Klimaat FNV


Wil jij meebouwen aan die rood-groene samenwerking?Samen met klimaatgroepen als Extinction Rebellion NL en Milieudefensie bouwt het Netwerk Klimaat FNV deze relaties op. Maar dat kunnen we niet zonder jou. Laat hier beneden je gegevens achter, om op de hoogte te blijven van wat jij kunt doen!

Bedankt voor je aanmelding!Je hoort snel van ons.Strijdbare groet,Netwerk Klimaat FNV.

Privacy beleid Netwerk Klimaat fnv

Netwerk Klimaat FNV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.Contactgegevens:
https://netwerkklimaatfnv.nl/
klimaat@vereniging.fnv.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Netwerk Klimaat FNV verwerkt enkel uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt heeft. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via klimaat@vereniging.fnv.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Netwerk Klimaat FNV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Netwerk Klimaat FNV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Na een langdurige inactiviteit op ons platform verwijderen we automatisch uw gegevens.
Delen van persoonsgegevens met derden
Netwerk Klimaat FNV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Netwerk Klimaat FNV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Netwerk Klimaat FNV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Netwerk Klimaat FNV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar klimaat@vereniging.fnv.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Netwerk Klimaat FNV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Netwerk Klimaat FNV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via klimaat@vereniging.fnv.nl

Meer informatie over ons privacy-beleid vind je hier.

organisatie

Het Netwerk Klimaat FNV is opgericht in 2022 en bestaat uit actieve vakbondsleden, rebelse klimaatactivisten en alles daar tussenin. Wij zijn een zelf-georganiseerde groep, binnen de vakbond FNV. Op deze pagina leggen we uit hoe onze structuur in elkaar zit en welke kernwaarden & uitgangspunten voor ons belangrijk zijn.

net iets anders dan normaal

Al veel langer zetten vakbondsleden zich in voor het klimaat. Het huidige netwerk klimaat is voortgekomen uit de 'strijd om het Sterrebos', in februari 2022, waarbij klimaatgroepen en werknemers van autofabriek NedCar ogenschijnlijk tegenover elkaar kwamen te staan. Om deze situatie in de toekomst te voorkomen en om vak- en klimaatbeweging juist samen te laten optrekken, zijn we gestart om ons daarvoor te organiseren. Binnen de FNV, want alleen van buitenaf kritisch zijn gaat onze vakbeweging niet veranderen.Een netwerk is een bestaande samenwerkingsvorm binnen de FNV, waarbij leden zich kunnen organiseren op thema's die sector-overstijgend zijn. Klimaat is bij uitstek zo'n onderwerp! Daarom hebben we gekozen voor deze vorm. Verder zijn er weinig inhoudelijke richtlijnen voor hoe een netwerk georganiseerd moet zijn. Daar ligt voor ons de ruimte om het net wat anders te doen.Ons netwerk proberen we daarom
zoveel mogelijk horizontaal te organiseren. We geven autonomie aan werkgroepen en leden en proberen meedoen zo eenvoudig mogelijk te maken. En we zijn
actiegericht: heb je een goed idee, dan verwachten we dat je ook werk wilt steken in de uitvoering!

hoe is ons netwerk georganiseerd?

In de structuur van het netwerk laten we ons inspireren door grassroots groepen in de klimaatbeweging. Er is een coördinatie-groep, die bestaat uit tussen de 5 en 10 personen. Deze groep staat niet boven de werkgroepen, maar probeert ze juist zoveel mogelijk ruimte te geven. Omdat de coördinatiegroep bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgroepen, kan ze ook besluiten nemen namens het netwerk.In de werkgroepen gebeurt vervolgens het echte werk. Deze groepen zijn ingedeeld naar (vrij brede) thema's. Iedere werkgroep opereert autonoom. Dat betekent dat er geen 'toestemming' nodig is van de coördinatiegroep om iets te doen, zo lang het binnen de kernwaarden en uitgangspunten van het netwerk past (zie hier beneden). Iedereen kan een nieuwe werkgroep starten, zo lang er maar genoeg energie is om die van de grond te krijgen! Wil jij meer weten over wat de werkgroepen doen? Klik dan hier

kernwaarden en uitgangspunten

1. Wij maken van de klimaatcrisis een topprioriteit voor de FNV/vakbeweging.
Het werk van ons netwerk bouwt in de basis op de wetenschappelijke consensus dat we nog maar een paar jaar hebben om onze levensstijl (en dus ook: CO2-uitstoot) drastisch te veranderen/te reduceren, om de ergste gevolgen van de klimaatcrisis te voorkomen. De urgentie op het thema klimaat(crisis) moet daarom omhoog binnen onze vakbond. We zetten ons in om het credo ‘geen banen op een dode planeet’ om te zetten in beleid en vooral actie die recht doen aan de urgentie die daarvan uitgaat.
2. Een rechtvaardige transitie (of just transition) als leidraad.
Een rechtvaardige transitie naar een duurzame economie/samenleving ligt ten grondslag aan de inzet van ons netwerk. Het begrip ‘klimaatrechtvaardigheid’ heeft daarbij zowel lokaal/nationale als internationale implicaties. We zijn solidair met werknemers en hun gemeenschappen in
binnen- en buitenland die het slachtoffer zijn of kunnen worden van de klimaatcrisis.
3. Ons netwerk is actie/activiteit georiënteerd.
We gaan aan de slag met onderwerpen op basis van energie en de wil van leden van het netwerk om actie te ondernemen. Wij zien soms dat mensen ideeën op tafel leggen om vervolgens te verwachten dat anderen daarmee aan de slag gaan. Ons netwerk faciliteert mensen vooral om zelf iets te starten, medestanders te vinden, en zichzelf te organiseren. We helpen je de weg binnen de FNV te vinden.
4. Onze acties en activiteiten zijn naar buiten gericht.
Een vakbond is geen in zichzelf gekeerde organisatie. Bijeenkomsten en werkgroepen moeten daarom altijd georiënteerd zijn op acties en activiteiten waarmee we mensen buiten het netwerk (binnen en buiten de FNV) bereiken en activeren. Denk aan FNV-leden die nog niet actief zijn binnen de bond, mensen die actief zijn binnen de klimaatbeweging maar FNV nog niet kennen, of volledige nieuwkomers!
5. We bewaken onze autonomie als groep zelf-georganiseerde FNV-leden.
We werken nauw samen met het dagelijks bestuur, ledenparlement en de werkorganisatie van de FNV aan gezamenlijke doelen. Tegelijkertijd bewaken we onze autonomie als netwerk om, waar we dat nodig vinden, hoger in te kunnen zetten/andere keuzes te maken, binnen de beleidskaders van de FNV.
6. We werken nauw samen met de klimaatbeweging.
Omdat we ervan overtuigd zijn dat een goede samenwerking tussen sociale bewegingen ons verder brengt, werkt ons netwerk nauw samen met (verschillende mensen, groepen en organisaties binnen) de klimaatbeweging. We maken daarin geen onderscheid naar actiemethodes, zolang die vreedzaam zijn. Ons credo daarbij is: klimaat- en vakbeweging:
één strijd, één toekomst! We helpen verbindingen tot stand brengen waar die nog niet zijn.
7. We zijn zoveel mogelijk horizontaal en decentraal georganiseerd.
Horizontaal betekent dat we zo min mogelijk hiërarchische structuren en lagen aanbrengen in ons netwerk. Decentraal betekent dat we, binnen gezamenlijk vastgestelde kaders, iedereen de vrijheid geven om te werken aan de projecten die men belangrijk vindt. Je hebt dus geen toestemming nodig om aan de slag te gaan. Wel is er een coördinatiegroep, die je kan helpen en ondersteunen. We doen dit alles vooral omdat we erin geloven dat we nooit groot en machtig genoeg gaan worden als we heel hiërarchisch werken.

nieuws


KlimaatWerk-bijeenkomst 22 april groot succes

22 april 2023
door Jesse Oberdorf

Op zaterdag 22 april werd ons Netwerk Klimaat FNV officieel gelanceerd! In Utrecht kwamen zo’n 100 leden en activisten bij elkaar voor de KlimaatWerk-bijeenkomst. Met onder meer onze Bas van Weegberg en gastsprekers Donald Pols van Milieudefensie, Hannah Prins van Extinction Rebellion en Kees Vendrik van het Nationaal Klimaatakkoord, verkenden we de prille samenwerking tussen vakbond en klimaatbeweging. Een leuke dag met mooie ontmoetingen, veel nieuwe ideeën en een eerst glimp van de nieuwe FNV Klimaatvisie! Meer foto's en verslaglegging van deze dag vind je via deze link


Nieuwsbrief 29 maart 2023: KlimaatWerk-bijeenkomst, Dag van de Arbeid, en nog veel meer!

29 maart 2023
door redactie Netwerk Klimaat FNV

In deze nieuwsbrief:
> aanmelden voor de KlimaatWerk bijeenkomst op 22 april in Utrecht
> verschillende acties en activiteiten, georganiseerd door ons netwerk, in de komende weken
> aanmelden voor het Groene Blok op de 1 mei demo van dit jaar
De volledige nieuwsbrief vind je via deze link.

agenda

Voer jij samen met ons actie op 22 september in Den Haag?

Op vrijdag 22 september voeren we met Colombiaanse vakbondscollega's die in Nederland zijn actie in Den Haag. Samen met Mondiaal FNV en klimaatgroepen Kappen met Kolen en Extinction Rebellion eisen we een einde aan het gebruik van kolen en vooral een rechtvaardige transitie voor werknemers in de keten, in binnen- en buitenland!PROGRAMMA
Hoofdgasten zijn twee vakbondsleiders van de Colombiaanse mijnbouw- en energievakbonden Sintracarbón en Sintraelecol.
Met verdere bijdrages van o.a. Kappen met Kolen, XR Rotterdam, PAX, SOMO, de EACOP-campagne, en met muziek van Rhythms of Resistance en Firma Ongeregeld!
LET OP!
De locatie van deze actie is gewijzigd. We sluiten vanaf 12.00 uur aan bij de aangemelde support-demo op het Malieveld in Den Haag, aan de kant van de A12, waar internationale solidariteit die dag het centrale thema is!
Laat hieronder je gegevens achter, dan houden we je op de hoogte over de precieze locatie en tijd van de demo!