Netwerk Klimaat FNV

Het Netwerk Klimaat FNV is dé plek waar klimaat- en vakbeweging elkaar vinden. Opgericht door FNV'ers die zich inzetten voor het klimaat.Ben je lid van de FNV en maak jij je zorgen over de klimaatcrisis? Of ben je actief in de klimaatbeweging en vind je samenwerking met werknemers belangrijk? Dan is het Netwerk Klimaat FNV ook jouw plek!Enthousiast? Check hier beneden hoe je mee kunt doen!


doe je mee?

Laat je gegevens achter via het onderstaande formulier, dan houden we je op de hoogte van alle acties en activiteiten van het Netwerk Klimaat FNV.

Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA.Wat wij doen

We voeren actie, vooral op momenten dat het belangrijk is dat vakbeweging en klimaatbeweging zij aan zij staan. En we bouwen aan een radicaal groene vakbond, door klimaatactivisten de bond in te krijgen en andersom.


Over Ons

Het Netwerk Klimaat FNV is opgericht om klimaat- en vakbeweging met elkaar te verbinden. De strijd van beide bewegingen richt zich immers op hetzelfde probleem: uitbuiting van mensen en planeet door the happy few. Ook de oplossingsrichting is hetzelfde: een wereld waarin welvaart eerlijk verdeeld is, met groene banen en respect voor planetaire grenzen.Samen met de klimaatbeweging staat de vakbond zó veel sterker! En de klimaatbeweging kan zo veel meer impact maken als het werknemers, van bijvoorbeeld vervuilende bedrijven en overheidsinstanties, meekrijgt.Ben je lid van de FNV en maak jij je zorgen over de klimaatcrisis? Of ben je actief in de klimaatbeweging en vind je samenwerking met werknemers belangrijk? Dan is het Netwerk Klimaat FNV ook jouw plek!


Meedoen

Ons Netwerk is georganiseerd in verschillende werkgroepen, die zich allemaal met een specifiek thema bezig houden. De bestaande werkgroepen zijn:> Actie & Propaganda
> Bedrijven & Sectoren
> Lokaal & regionaal
> Schoon Pensioen
> Internationale Solidariteit
De actieve leden van die werkgroepen dragen ons Netwerk Klimaat. Wil jij actief worden? Of wil je met klimaat aan de slag in je sector of op jouw bedrijf? Laat dan hier je gegevens achter!

Wat wij doen

We voeren actie, vooral op momenten dat het belangrijk is dat we zij aan zij staan. En we bouwen aan een radicaal groene vakbond, door klimaatactivisten de bond in te krijgen en andersom.

Over Ons

Het Netwerk Klimaat FNV is opgericht om klimaat- en vakbeweging met elkaar te verbinden. De strijd van beide bewegingen richt zich immers op hetzelfde probleem: uitbuiting van mensen en planeet door the happy few. Ook de oplossingsrichting is hetzelfde: een wereld waarin welvaart eerlijk verdeeld is, met groene banen en respect voor planetaire grenzen.Samen met de klimaatbeweging staat de vakbond zo véél sterker! Maak je je zorgen over de klimaatcrisis én ben je lid van de FNV of voel je verwantschap met de vakbeweging? Dan is het Netwerk Klimaat FNV jouw plek!

Meedoen

Ons Netwerk is georganiseerd in verschillende werkgroepen, die zich allemaal met een specifiek thema bezig houden. De bestaande werkgroepen zijn:> Actie & Propaganda
> Bedrijven & Sectoren
> Lokaal & regionaal
> Schoon Pensioen
> Internationale Solidariteit
De actieve leden van die werkgroepen dragen ons Netwerk Klimaat. Wil jij actief worden? Laat dan je gegevens achter via onderstaande knop, of stuur een mail naar klimaat@vereniging.fnv.nl

Meedoen

Laat je gegevens achter via het onderstaande formulier, dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op!

Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA.

meld je aan voor de nieuwsbrief

Laat je gegevens achter via het onderstaande formulier, dan houden we je per e-mail op de hoogte van nieuws, activiteiten en acties van het Netwerk Klimaat FNV.

Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA.

Bedankt voor je aanmelding!Je hoort snel van ons.Strijdbare groet,Netwerk Klimaat FNV.

Privacy beleid Netwerk Klimaat fnv

Netwerk Klimaat FNV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.Contactgegevens:
https://netwerkklimaatfnv.nl/
klimaat@vereniging.fnv.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Netwerk Klimaat FNV verwerkt enkel uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt heeft. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via klimaat@vereniging.fnv.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Netwerk Klimaat FNV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Netwerk Klimaat FNV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Na een langdurige inactiviteit op ons platform verwijderen we automatisch uw gegevens.
Delen van persoonsgegevens met derden
Netwerk Klimaat FNV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Netwerk Klimaat FNV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Netwerk Klimaat FNV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Netwerk Klimaat FNV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar klimaat@vereniging.fnv.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Netwerk Klimaat FNV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Netwerk Klimaat FNV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via klimaat@vereniging.fnv.nl

Meer informatie over ons privacy-beleid vind je hier.

organisatie

Het Netwerk Klimaat FNV is opgericht in 2022 en bestaat uit actieve vakbondsleden, rebelse klimaatactivisten en alles daar tussenin. Wij zijn een zelf-georganiseerde groep binnen vakbond FNV. Op deze pagina leggen we uit hoe onze structuur in elkaar zit en welke kernwaarden & uitgangspunten voor ons belangrijk zijn.

hoe is ons netwerk georganiseerd?

kernwaarden en uitgangspunten

1. Wij maken van de klimaatcrisis een topprioriteit voor de FNV/vakbeweging.
Het werk van ons netwerk bouwt in de basis op de wetenschappelijke consensus dat we nog maar een paar jaar hebben om onze levenstijl (en dus ook: CO2uitstoot) drastische te veranderen/te reduceren, om de ergste gevolgen van de klimaatcrisis te voorkomen. De urgentie op het thema klimaat(crisis) moet daarom omhoog binnen onze vakbond. We zetten ons in om het credo ‘no jobs on a dead planet’ om te zetten in beleid en vooral actie die recht doen aan de urgentie die daarvan uitgaat.
2. Een rechtvaardige transitie (of just transition) als leidraad.3. Ons netwerk is actie/activiteit georiënteerd.4. Onze acties en activiteiten zijn naar buiten gericht.5. We bewaken onze autonomie als groep zelf-georganiseerde FNV-leden.6. We werken nauw samen met de klimaatbeweging.7. We zijn zoveel mogelijk horizontaal en decentraal georganiseerd.

Netwerk Klimaat FNV roept revolutie uit: oorlog aan de rijken!

21 mei 2023
door Jesse Oberdorf

Op 21 mei 2023 heeft het Netwerk Klimaat FNV de revolutie uitgeroepen. Mensen van alle rangen en standen, uit de klimaatbeweging en vanuit georganiseerde werknemers collectieven. Sluiten zich bij de revolutie aan. Bazen worden afgezet en de zee in gedreven. De productiemiddelen worden op dit moment in collectief bezit gebracht. Door heel het land vinden burgerberaden plaats, om te bepalen welke middelen de mensen nog willen blijven produceren, en welke middelen een te grote impact hebben op de niet-menselijke natuur.Anne Hofstede, Netwerk Klimaat FNV kaderlid van het eerste uur, verteld hoe ze de dag heeft beleefd: 'Het leek een dag te worden als iedere andere. Gebukt gingen we naar onze werkplek, om de orders van de baas uit te voeren. In mijn geval bij de Stopera, in Amsterdam. Maar ineens veranderde er iets. We hoorde via sociale media dat werknemers bij Tata Steel het werk hadden neergelegd. Uit het raam zagen we dat ook de werknemers van de GVB hun trams en bussen lieten staan, en optrokken naar ons gemeentehuis. Daar sloten we ons bij hen aan, en samen trokken we Femke Halsema uit haar werkkamer. Al met al een enerverende dag!'Ook op andere plekken in het land werden rijke mensen in de tang genomen. Vooral SUV's bleken een gewild object om de vernieling in te werken. De autowrakken worden vervoerd naar de staalfabriek in IJmuiden, waar het blik kan worden hergebruikt. De eigenaren worden te werk gesteld op landbouwbedrijven door heel het land. Door de omslag naar kringlooplandbouw is daar veel menskracht nodig. Zo kunnen de rijken een fractie van hun schuld aan de samenleving aflossen. Eind goed, al goed!


KlimaatWerk-bijeenkomst 22 april groot succes: 'de revolutie is een kwestie van tijd'

22 april 2023
door Piet van Weegberg

Op zaterdag 22 april werd ons Netwerk Klimaat FNV officieel gelanceerd! In Utrecht kwamen zo’n 100 leden en activisten bij elkaar voor de KlimaatWerk-bijeenkomst. Met onder meer onze Bas van Weegberg en gastsprekers Donald Pols van Milieudefensie, Hannah Prins van Extinction Rebellion en Kees Vendrik van het Nationaal Klimaatakkoord, verkenden we de prille samenwerking tussen vakbond en klimaatbeweging. Een leuke dag met mooie ontmoetingen, veel nieuwe ideeën en een eerst glimp van de nieuwe FNV Klimaatvisie! Meer foto's en verslaglegging van deze dag vind je via deze link


Nieuwsbrief 29 maart 2023: KlimaatWerk-bijeenkomst, Dag van de Arbeid, en nog veel meer!

29 maart 2023
door redactie Netwerk Klimaat FNV

In deze nieuwsbrief:
> aanmelden voor de KlimaatWerk bijeenkomst op 22 april in Utrecht
> verschillende acties en activiteiten, georganiseerd door ons netwerk, in de komende weken
> aanmelden voor het Groene Blok op de 1 mei demo van dit jaar
De volledige nieuwsbrief vind je via deze link.